Política de privacitat

Política de Privacitat

En virtut del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), li comuniquem que les dades que ens faciliti seran tractades pel titular del present lloc web amb les següents finalitats:

Apartat "Atenció al client / Contacte": Les dades que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de contestar a les seves consultes o peticions i prestar els serveis sol·licitats per vostè.

"Subscripció al Newsletter": Li comuniquem que les dades que ens faciliti es tractaran amb la finalitat de gestionar l'enviament d'informació comercial a través de correu ordinari, correu electrònic o sms, sobre els nostres apartaments.

"Reserves": Les dades personals facilitades en aquest apartat es tractaran amb la finalitat de gestionar les reserves sol·licitades per vostè. En tots els casos, les dades facilitades podran ser tractades amb la finalitat d'elaborar estadístiques internes per millorar els nostres serveis. Les dades personals facilitades només es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial, i seran bloquejades un cop extingida aquesta, durant el termini que estableixin les prescripcions legals, a disposició únicament de jutjats i tribunals per a atendre possibles reclamacions, després dels quals, aquestes dades seran cancel·lades. La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les obligacions contractuals assumides per vostè al sol·licitar els nostres serveis. L'informem que les dades personals facilitades podran ser tractades amb la finalitat d'enviar comunicacions informatives i d'un altre tipus (ofertes, esdeveniments, felicitacions) per la qual cosa ha de marcar la següent casella habilitada a tal efecte. Les dades proporcionades es conservaran amb aquesta finalitat mentre no sol·liciti el cessament dels enviaments publicitaris. Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Pot exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@apartamentosengirona.com o a les següents adreces postals: HOUSING SOLUTION BCN & Girona SL amb domicili a Moll de Lleida bloc 2 oficina J Tarragona 43004 o també LOST STORIES SL, amb domicili en C / Carme, 19, baixos Girona 17004.

Rebuda la sol·licitud, li enviarem un formulari per a l'exercici del dret concret sol·licitat, que haurà d'emplenar i enviar-nos juntament amb una fotocòpia del seu D.N.I. o passaport. Una vegada rebuda aquesta documentació, atendrem l'exercici dels seus drets en els terminis establerts legalment i en cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l'Autoritat de control, Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agdp.es

2. Cookies

Veure política d'ús de cookies

3. Registre de visites

En cada accés al servidor de www.apartamentosengirona.com  es recollirà l'adreça IP des de la qual navega l'usuari i es registrarà el mateix, així com les pàgines que visiti de www.apartamentosengirona.com . Aquestes dades seran emmagatzemades en un arxiu LOG ​​amb finalitats estadístiques i per determinar el nombre de pàgines vistes. 

4. Hiperenllaços

El portal www.apartamentosengirona.com permet accedir a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers a través de diferents enllaços per facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis d'Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. 

 • Qualsevol hiperenllaç al portal de www.apartamentosengirona.com  s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté;
 • No es permet la reproducció, en cap cas, dels serveis o continguts de www.apartamentosengirona.com.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums o a l'ordre públic, ni proporcionarà continguts contraris a qualsevol dret de tercers;
 • L'establiment de l'hiperenllaç no implicarà l'existència de relacions entre www.apartamentosengirona.com i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni que www.apartamentosengirona.com hagi autoritzat l'hiperenllaç o supervisat, conegut, acceptat o assumit els serveis i continguts oferts en aquest portal. El lloc web www.apartamentosengirona.com no comercialitza, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis i informacions disponibles en aquestes pàgines web, i no és responsable dels mateixos ni de les informacions i manifestacions que s'incloguin en elles. Tampoc www.apartamentosengirona.com és responsable pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per si mateix.

5. General

Housing Solution BCN & Girona, SL i Lost Stories SL es reserven, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de la mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de www.apartamentosengirona.com. Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Housing Solution BCN & Girona SL i Lost Stories SL segons procedeixi a títol gratuït. El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això hauran de dirigir-se a el Departament d'Assessoria Jurídica de www.apartamentosengirona.com situada a Moll de Lleida bloc 2 oficina J Tarragona 43004 que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Totes les qüestions relatives a la pàgina web de www.apartamentosengirona.com es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

6. Veracitat de les dades

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant www.apartamentosengirona.com el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Així mateix, l'usuari ha de ser prou habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compta amb el consentiment dels futurs hostes dels apartaments l'usuari podrà facilitar www.apartamentosengirona.com aquestes dades. Aquesta informació, que permetrà a www.apartamentosengirona.com procurar-li un millor servei als seus hostes és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar a aquells del contingut de la nostra política de Privadesa amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal. 

7. Responsabilitat d’Apartamentos en Girona

L'accés al lloc no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i www.apartamentosengirona.com.

La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan acudeixi a l'apartament. La reserva de nits d'allotjament en aquest lloc web implica l'adhesió i acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades. Mitjançant l'acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

 1. Ser major d'edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben a la pàgina web.
 2. Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line són veritables, completes i concisos.
 3. Únicament es troben compreses en la web aquelles pàgines que figuren dins el mapa web.
 4. Que l'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l'usuari.
 5. Que un cop feta la reserva es procedirà a l'arxiu del document electrònic en què s'ha formalitzat, vostè podrà accedir a la mateixa en qualsevol moment.
 6. Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d'habitacions, de persones i l'apartament escollit.
 7. Les condicions i preu de la reserva efectuada, són els que es determina expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament en la pàgina que vostè fa la reserva.
 8. Pel que fa a la relació amb el portal, aquest li dóna la possibilitat de reservar apartaments elegits a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap tipus de prestació de servei addicional sota la seva responsabilitat.
 9. Que les dades de la seva targeta es recullen a efectes de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà efectiu a l'apartament triat i només en el cas de cancel·lacions o no comparèixer (no shows), es procedirà a l'anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.
 10. Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei. 

8. Preus

Els preus que s'indiquen són Preus Venda al Públic I.V.A. inclòs. El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d'apartament seleccionat, a excepció dels apartaments en els quals s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis. El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat, a més d'extres com ara trasllats, propines, pàrquing, etc. Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out) per norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa amb l'establiment: els apartaments podran ser utilitzats a partir de les 15h00 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12h00 hores del dia de sortida.

9. Passaports i visats

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), han de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I., segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tindre els requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, Housing Solution BCN & Girona SL i Lost Stories SL a través del seu lloc web www.apartamentosengirona.com declinen tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes pel supòsit de no-show.