Avís legal

Avís legal i política de privacitat


Aquesta pàgina web és propietat de Housing Solution BCN & Girona SL i Lost Stories, SL, d'ara endavant Apartamentos en Girona.

Dades registrals Housing Solution BCN & Girona SL: 
Inscrita al Registre Mercantil de MADRID, amb data 2015.01.09, número d'inscripció 1, tom 33004, foli 177, secció, full 594.137
Domicili social: Moll de Lleida bloc 2 oficina J Tarragona 43004
Telèfon: (+34) 977.900.130
Correu electrònic: info@apartamentosengirona.com


Dades registrals Lost Stories SL: 
Inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, número d'inscripció 1, tom 47464, foli 125, full 552588
Domicili social: C/Carmen 19, baixos, Girona 17004
Correu electrònic: info@apartamentosengirona.com


1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la Pàgina web d'Apartamentos en Girona quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Apartamentos en Girona suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix.

Apartamentos en Girona es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic, i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets d'Apartamentos en Girona i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol forma, perjudiqui el normal funcionament de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en els mateixos . Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc ...) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la seva comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de Apartamentos a Girona o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent als disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web de Apartamentos en Girona
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol • licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats podran comunicar-ho a Apartamentos en Girona remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@apartamentosengirona.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades demanades a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte de l'site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l'ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent dur a engany sobre el seu objecte o sobre les intencions de l'comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació d'Apartamentos en Girona o de tercers, o constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general competència deslleial; Apartamentos en Girona o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Apartamentos en Girona

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web d'Apartamentos en Girona estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a o bé a Apartamentos en Girona o bé a tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Apartamentos a Girona no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web d'Apartamentos en Girona ni dels continguts proporcionats per tercers. Apartamentos en Girona no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web. Apartamentos en Girona no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d'Apartamentos en Girona siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats a el compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web d'Apartamentos en Girona i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d'Apartamentos en Girona es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Apartamentos en Girona responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.